Andělská terapie (21 dní práce na sobě)

Připojte se k nám na cestě osobního a profesionálního rozvoje a objevte své skryté potenciály skrze Andělskou terapii. Nabízíme unikátní spojení duchovního vedení a praktického seberozvoje, které vám pomůže odhalit a překonat překážky ve vašem životě.

Co nabízíme:

 • Hodinová videokonzultace a karetní rozbor – Toto úvodní sezení zahrnuje hloubkovou analýzu vašich současných výzev a otázek s pomocí andělských karet. Umožní vám nahlédnout pod povrch vašich problémů a nabídne cestu k jejich řešení.
 • 21 denní program osobního rozvoje – Po úvodní konzultaci následuje 21 dní intenzivní práce na sobě. Program je rozdělen do tří týdenních cyklů, přičemž každý týden začíná hodinovým online setkáním. Během těchto týdnů se zaměříte na odstraňování bloků, které vám brání dosáhnout osobního klidu a harmonie.

Pro koho je terapie určená:

 • Pro ty, kteří hledají duchovní a osobní růst: Nabízíme inspiraci a směr pro vaši životní cestu.
 • Pro jednotlivce v životních přechodech: Podporujeme vaše rozhodnutí a změny, které směřují k harmoničtějšímu životu.
 • Pro ty, kteří chtějí pracovat na svých mezilidských vztazích: Naučíme vás, jak lépe komunikovat a vyvíjet pozitivní vztahy.

Připravte se na úspěšný osobní i profesionální růst s naším ročním andělským výkladem a objevte, jaké kroky můžete učinit, aby byl příští rok plný úspěchů a osobního růstu. Objednejte si svou terapii ještě dnes a nastartujte svůj život správným směrem!

Jak terapie funguje:

 • Objednávka: Vyplňte formulář na našem webu, kde specifikujete své osobní i profesionální cíle.
 • Pokračující podpora: Po terapii nabízíme možnost dalších konzultací pro neustálou podporu a přizpůsobení vašich kroků podle vývoje situace.

Videohovor

Výklad si objednáváte v rámci volných slotů v kalendáři a jsou prováděny prostřednictvím služby Google meet.

Osobní interakce: Videohovor umožňuje vizuální kontakt, což může vést k silnější osobní spojitosti a lepšímu porozumění emocí a reakcí druhé strany.

Okamžitá zpětná vazba: Můžete klást dodatečné otázky a získat okamžité odpovědi, což je ideální pro hlubší diskusi a vyjasnění.

Flexibilita prostředí: Můžete si zvolit pohodlné prostředí, kde se cítíte bezpečně a soukromě, což může pozitivně ovlivnit kvalitu sezení.

Technologické možnosti: Využití technických prvků jako sdílení obrazovky, prezentace nebo digitální nástroje pro vizualizaci.

Cena 7 500 Kč

Rezervační formulář

Průběh rezervace:

 1. Vybrat datum výkladu
 2. Vybrat druh výkladu
 3. Vybrat čas výkladu
 4. Zadat údaje (email, jméno, příjmení, telefon)
 5. Rekapitulace objednávky a zadání slevového kódu
 6. Provedení platby

Rezervační formulář slouží k rezervaci výkladu, kdy si vyberete datum, čas a formu výkladu.
Součástí rezervace je i online platba prostřednictvím poskytovatele Stripe.
Pokud chcete schůzku převést na jiný den nebo jiný čas. Lze se domluvit maximálně 24 hod. před schůzkou v opačném případě nelze vyhovět a je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny.

21 denní výzva sebelásky

Přidejte se k naší uzavřené skupině na Facebooku, kde vás čeká transformační 21denní výzva. Tato výzva je určena pro maximálně 10 lidí, což zajišťuje individuální přístup a podporu.

O mě

Moje cesta k sebepoznání a duchovního spojení s anděly začala v únoru 2018, kdy jsem zažil hlubokou vnitřní proměnu, která mě přivedla k osvícení. Tato transformační zkušenost otevřela mé srdce andělským poselstvím a umožnila mi plně přijmout odpovědnost za svůj život ve světle bezpodmínečné lásky. V té době se u mě také plně rozvinula schopnost pracovat s Andělskými kartami, což mi umožňuje hluboce rezonovat s andělskými energiemi a vizualizovat duchovní poselství.

Ve své praxi používám Andělské karty k navázání spojení s andělským světem, což klientům pomáhá objasnit jejich životní cesty a odhalit skryté bloky. Skrze andělské vedení a kvantové pole rozpoznávám nejen dětské vzorce, ale i současné překážky, které brání osobnímu rozvoji. Společně pak objevujeme cesty vedoucí k ideálnímu životnímu směru.

Připojte se ke mně na cestě k objevování vašeho pravého já skrze Andělské karty. S hlubokým porozuměním a láskou vám pomohu překonat překážky a otevřít dveře k novým možnostem. Vaše osobní transformace ve světle andělů začíná právě teď.

Provozovatel
Petr Kolář

74987950

Korespondenční adresa

Americká 1787, 301 00 Plzeň