Obchodní podmínky

1. Provozovatel

Petr Kolář
IČ: 74987950
Sídlo: Americká 1787/58, 301 00 Plzeň
Email: petr@andelskaterapie.cz

2. Služby

Andělská terapie poskytuje prodej digitálního obsahu prostřednictvím internetu a sociálních sítí TikTok a Facebook. Specifikace služeb jsou dostupné na andelskaterapie.cz.

3. Objednávka a platba

 • Objednávka: Přijímány přes online formulář na webu nebo sociálních sítích.
 • Platba: Online přes poskytovatele Strike.
 • Převod schůzky: Nutné informovat provozovatele nejpozději 24 hodin předem.

4. Dodání služby

 • Termíny: Služby jsou poskytovány v dohodnutém termínu prostřednictvím e-mailu, videohovoru nebo telefonního hovoru.
 • Forma doručení: Specifikována při objednávce.

5. Reklamace

 • Postup: Reklamace lze uplatnit e-mailem na adresu petr@andelskaterapie.cz.
 • Lhůta: Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení.
 • Oprávněnost: Reklamace musí být podložena relevantními důkazy.

6. Storno podmínky

 • Zrušení rezervace: Možné nejpozději 24 hodin před domluveným termínem.
 • Storno poplatek: Při pozdějším zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny služby.

7. Ochrana osobních údajů

 • Zpracování údajů: Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.
 • Zásady ochrany: Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na webu provozovatele.

8. Práva a povinnosti

 • Klient: Zavazuje se poskytnout pravdivé a úplné informace potřebné k realizaci služby.
 • Provozovatel: Má právo zrušit nebo přesunout službu z důvodu nepředvídatelných okolností.

9. Závěrečná ustanovení

 • Platnost: Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. července 2024.
 • Změny podmínek: Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit s účinností od jejich zveřejnění na webu.

Pro další dotazy nebo potřebu asistence nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu nebo e-mailem na petr@andelskaterapie.cz.

O mě

Moje cesta k sebepoznání a duchovního spojení s anděly začala v únoru 2018, kdy jsem zažil hlubokou vnitřní proměnu, která mě přivedla k osvícení. Tato transformační zkušenost otevřela mé srdce andělským poselstvím a umožnila mi plně přijmout odpovědnost za svůj život ve světle bezpodmínečné lásky. V té době se u mě také plně rozvinula schopnost pracovat s Andělskými kartami, což mi umožňuje hluboce rezonovat s andělskými energiemi a vizualizovat duchovní poselství.

Ve své praxi používám Andělské karty k navázání spojení s andělským světem, což klientům pomáhá objasnit jejich životní cesty a odhalit skryté bloky. Skrze andělské vedení a kvantové pole rozpoznávám nejen dětské vzorce, ale i současné překážky, které brání osobnímu rozvoji. Společně pak objevujeme cesty vedoucí k ideálnímu životnímu směru.

Připojte se ke mně na cestě k objevování vašeho pravého já skrze Andělské karty. S hlubokým porozuměním a láskou vám pomohu překonat překážky a otevřít dveře k novým možnostem. Vaše osobní transformace ve světle andělů začíná právě teď.

Kontakt
kartář Petr

Telefon

605 393 776

E-mail

petr@andelskaterapie.cz

Provozovatel
Petr Kolář

74987950

Korespondenční adresa

Americká 1787, 301 00 Plzerň